Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

Coachend gesprek

Download
coachend gesprek .pdf (400.19KB)
Download
coachend gesprek .pdf (400.19KB)

Je leert op coachende wijze  gesprekken te voeren. Je helpt de ander eigen oplossingen te vinden. Het voordeel van eigen oplossingen is dat deze goed passen in de specifieke situatie van de cliënt en op logische wijze stapsgewijs uit te breiden zijn.    Dat vergt een bijzondere aanpak die heel goed uitgewerkt is in het progressiegerichte model. 

Coachen 

De basis is de overtuiging dat jij als coach nooit precies weet wat voor de cliënt goed zal werken. Je stelt belangstellende vragen en erkent het perspectief van de cliënt volledig. Gedurende het gesprek ervaart de cliënt dat hij zich niet hoeft te schamen of te verdedigen.

Door gerichte vragen krijgt hij steeds meer zicht wat op hij zou willen bereiken, wat al bereikt is en wat de volgende stappen zijn.

Gesprekken lopen dan  plezierig, ontspannen en heel doelgericht.

 In de training word je vertrouwd met:  

  • Erkennen, aansluiten en activeren
  • Positieve verwachtingen creëren
  • 7 stappen aanpak van NOAM.
  • Het kantel model, van probleem naar gewenste situatie
  • Analyseren van eerdere successen
  • De taal van de ander gebruiken
  • Aanmoedigen van groei en ontwikkeling
  • Verslaglegging (indien nodig)

Aanpak: 

Tijdens de training oefen je met mede cursisten en op trainers. Er is veel gelegenheid je eigen praktijk te bespreken en er vooral  mee te aan de slag te gaan. Door feedback te krijgen en deze meteen in de praktijk te brengen, maak je snel vorderingen. 

Je krijgt een overzichtelijke map met achtergrond materiaal, checklists en oefeningen mee.  

Voor: 

Sociaal werkers, Wmo-consulenten en werkers in het sociaal wijkteam of werk en inkomen.  Deze training is ook aan te passen voor het coachen van vrijwilligers of medewerkers. 

Duur: 

Twee dagen van 9.30- 16.00, met enkele weken tussentijd voor praktijkoefening  

Ervaringen 

 De training is  jaren gegeven aan WMO consulenten vanuit WMO gesprekstraining.nl en SBO.

 

“Als het je lukt je eigen oordeel ondergeschikt te maken, dan gaat een gesprek veel makkelijker.” 

“Wat voor mij nuttig is: de focus op wat de cliënt nog wel kan. Zoeken  naar de positieve ervaring en die dóórtrekken naar de toekomst.” 

“Het erkennen en complimenteren van cliënten maakt hen actief en  enthousiast heb ik gemerkt.”