Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

Coach aan de Keukentafel 

Voor veel mensen is het hele toer zorg en ondersteuning zelf te organiseren. Het is ook lastig hulp te vragen bij de gemeente en het keukentafelgesprek gesprek te voeren. Men kan wel wat steun gebruiken! 

Gemeenten organiseren hiervoor dan ook onafhankelijke cliëntenondersteuning.  Professionals en vrijwilligers bieden deze steun als cliëntenondersteuners. Daarvoor de training “Coach aan de keukentafel”. 

In de training ligt het accent op de coachende aanpak. Als ondersteuner help je iemand  ideeën te krijgen met welke ondersteuning hij zoveel mogelijk kan mee doen in de samenleving. Zo ontstaat het eigen ondersteuningsplan. Als er een aanvraag nodig is, dan is dit plan een goede voorbereiding op het keukentafelgesprek. Met de coach aan de keukentafel krijgt iemand overzicht in zijn situatie en komt beslagen ten ijs. 

 

 De coach helpt bij de volgende onderdelen:

1 Voorbereiden:

 • Contact leggen en geïnteresseerd zijn 
 • Voor bespreken, wat de cliënt wil bereiken, wat hij belangrijk vindt en waar hij over wil blijven beslissen.
 • Het eigen plan van de cliënt helpen vorm te geven 
 • Bespreken hoe de cliënt ondersteund wil worden 
 • Zo nodig uitleg over de WMO en sociale kaart.

 2 Tijdens het keukentafel gesprek

 • Luisteren, eventueel vragen stellen of toelichting geven
 • Ondersteuning bieden zonder over te nemen
 • Cliënt aanmoedigen

3 Afwikkeling: 

 • Na bespreken wat is afgesproken
 • De vervolg stappen bespreken
 • Aanvullende ondersteuning bespreken?
 • Ondersteuning afsluiten 

Kennis:

 • De essentie van de decentralisaties. wetgeving, de geest van de participatiesamenleving, uitwerking van de begrippen: zelfredzaamheid, herstel, participatie, enzovoorts.
 • Kennis over enkele doelgroepen zoals de GGz, VG, ouderen, VG . En kennis over thema’s als armoede en het belang van goede bejegening. Ook behandelen we de gevolgen van stigmatisering en uitsluiting. 
 • Aanzet voor het eigen ondersteuningsplan

Coachende vaardigheden: 

 • Luisteren, begrip tonen en goede vragen te stellen
 • Je verplaatsen in de ander
 • Aan sluiten bij de situatie van de ander
 • De zorgvrager coachend helpen zijn situatie in kaart te brengen en te bespreken bij de gemeente
 • De voordelen van de groei mindset. 
 • Eigen mening en oordeel geen rol te laten spelen
 • Doelgerichte gesprekstechnieken 

Werkwijze: 

 • Kennis en vaardigheden worden in praktische werkvormen aangeboden en toegepast.  Er is volop gelegenheid vaardigheden te oefenen.
 • De training bestaat uit 70 % praktisch oefenen en 30% theorie.
 • Cursisten oefenen veelvuldig met elkaar en op de trainers.

Duur:

Drie dagen of vijf dagdelen.

Samen

Deze training geef ik samen met Zorgbelang Zuid-Holland

Eerdere ervaringen:

Deze training is vanuit Zorgbelang verzorgd bij Kompassie den Haag, stichting ZONzh Leiden, Gids GGz Delft en diverse ouderen netwerken en reumapatiëntenvereniging Zuidplas.

 • ‘Nuttig aan te bevelen’ (Palet Welzijn).
 • ¨Met name het gesprek: open beginnen, cliënt zelf zijn ontdekkingstocht te laten doen met jouw ondersteuning.'  (Netwerk Ouderen Zoetermeer)

 • "De training was een aanzet om mensen goed te kunnen helpen en ondersteuning verder te ontwikkelen." (SAZ Zuidplas)