Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

Over mij


Taal van groei 

Ik werk als zelfstandig trainer coach. Ik vind het heel interessant om samen met cliënten, professionals en collega's  iets bij te dragen aan goede zorg en ondersteuning voor mensen in lastige situaties. Het geeft veel voldoening mensen te helpen een taal te ontwikkelen die groei ondersteunt.  

WMO gesprekstraining 

In  2011 ontstond de samenwerking met Hans Kessens. Een interessante en  leerzame samenwerking!  Samen hebben we een training ontwikkeld "oplossingsgerichte gespreksvoering" voor WMO consulenten. Deze training hebben we in diverse gemeenten gegeven. Later werd de training onderdeel van de opleiding voor WMO consulenten van SBO.


Belangen behartiging

In 2007 richtte ik mij op de WMO. Via programma lokale versterking heb ik cliënten en familieleden uit de GGz, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang toegeleid en ondersteund naar de WMO adviesraden. 

Dat was erg leuk en nuttig werk. Samen met Stichting ZON zh, ZOG MH en Zorgbelang-Zuidholland  kwamen deze doelgroepen meer en meer in beeld bij gemeenten.

Bij Academie Zorgbelang ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op training en coaching. Inmiddels heb ik samen met Gerard Lappee een graat aantal workshops en trainingen ontwikkeld en verzorgd. 

Trainingen en coaching 

In het verlengde van het werk in belangenbehartiging en cliënten ondersteuning heb ik veel opleidingen en trainingen gevolgd om mezelf te ontwikkelen. Naast het werk in dienstverband bied ik sinds 2010 zelfstandig trainingen en coaching aan.

Daarvoor heb ik jaren in de GGz gewerkt als begeleider, groepswerker en trainer. 

Muziek in de zaak 

Naast alle trainingen en coaching heb ik de laatste 25 jaar een 150 tal muziekinstrumenten gebouwd. Diverse modellen veel al op maat gemaakt. Voor liefhebbers neem een kijkje op:

Gitaarbouw.nl